VITAJTE NA NAŠEJ STRÁNKE !

PRAJEME KRÁSNY

ŠKOLSKÝ ROK 2016/2017!!!

  

 
 

                                      

                                                              

 

                                                                                               

 

Oznam :

 Oznamujeme rodičom a zákonným zástupcom detí z  MŠ Topoľová 6, Nitra, že deti, ktoré sú prihlásené v letných mesiacoch do náhradných  materských škôl musia mať  platbu – šeky -  doklady  o zaplatení za  školné a stravu  zaplatené do 15.6.2017 a to  aj  za  mesiac  júl aj za  mesiac  august 2017. Doklad o zaplatení školného a stravy za oba mesiace je potrebné do  15.6. 2017 odovzdať triednym učiteľkám.

 Náhradná  materská škola v mesiaci  júl 2017 pre deti z  MŠ Topoľová 6, Nitra   je 

 Materská  škola  Nábrežie  mládeže  7, Nitra. Prevádzka MŠ Nábrežie  mládeže 7, Nitra 

je od 6.30 do 16.30.hod.telefónny kontakt: 037/7331008

 e- mail : msnabrezie@smsnitra.sk

 

Náhradná  materská škola v mesiaci  august 2017 pre deti z  MŠ Topoľová 6, Nitra   je 

 Materská škola Ľ.Okánika 6, Nitra. Prevádzka MŠ Ľ.Okánika 6, Nitra je od 6.15 do16.45 hod.  telefónny kontakt: 

   Budova:  A - 037/ 733 264


  Budova:   B - 037/ 733 6338

 
 

Viac tu: http://materska-skola-ludovita-okanika.webnode.sk/