ŠKOLSKÝ ROK

2016/2017

September
 

 

14.9.2016 Návšteva Svoradovej jaskyne-lienky,kvetinky

 

19.9.2016 Párovské Háje - Kvetinky

 

20.9.2016 Párovské Háje - Lienky

 

21.9.2016 Párovské Háje - Hríbiky

 

23.9.2016 Dopravné ihrisko-Motýliky

 

 5.10.2016 Kúzelník-Sovičky,Hríbiky,Kvetinky

 

5.10.2016 Kúzelník-Lienky, Motýliky,Slniečka

 

Návšteva divadla, výstavy - Kvetinky

 

7.10.2016 Šindolka-Lienky

 

7.10.2016 Šindolka-hríbiky

 

7.10.2016 Šindolka-Kvetinky

 

7.10.2016 Šindolka-Motýliky

 

14.10.2016 Malí Športovci-Kvetinky

 

19.10.2016 Vláčikom do Šurian-Motýliky

 

21.10.2016 Koncert-Sovičky,Kvetinky,Hríbiky,Slniečka

 

21.10.2016 Koncert Motýliky, Lienky

 

Jesenné tvorenie- Hríbiky

 

Plavecký výcvik

 

3.11.2016 Divadlo o "Veternom kráľovi"-Sovičky,Kvetinky,Hríbiky,Slniečka

 

3.11.2016 Divadlo o "Veternom kráľovi"-Lienky,Motýliky

 

4.11.2016 Deň materských škôl-motýliky,lienky,kvetinky

 

4.11.2016 Deň materských škôl-Sovičky

 

4.11.2016 Deň materských škôl-Hríbiky

 

6.12.2016 Mikuláš- Slniečka

 

6.12.2016 Mikuláš- Sovičky

 

6.12.2016 - Hríbiky

 

 6.12.2016 - Motýliky 

 

 6.12.2016 - Lienky 

 

6.12.2016 - Kvetinky

 

13.12.2016 Vianočné mestečko - Hríbiky

 

14.12. Vianočné mestečko - Kvetinky

 

13.2.2017 Párovské Háje- Motýliky

 

15.2.2017 Karneval Motýliky, Hríbiky

 

15.2.2017 Karneval Kvetinky

 

15.2.2017 Karneval Slniečka

 

15.2.2017 Karneval Sovičky, Lienky

 

6.3.2017 Krajská knižnica-Kvetinky

 

13.3.2017 Martinus-Lienky

 

 14.4.2017 Návšteva školy-Kvetinky 

 

15.3.2017 Pracovné činnosti-Motýliky

 

15.3.2017 Divadlo Janko Hraško-Lienky,Kvetinky

 

16.3.2017 Návšteva školy-Lienky,Hríbiky

 

22.3.2017 Martinus-Motýliky

 

24.3.2017 Divadlo "Prišla jar"-Motýliky,Slniečka,Sovičky

 

24.3.2017 Divadlo "Prišla jar"-Lienky,Kvetinky