PRÁZDNINY V ŠKOLSKOM ROKU 2014/2015

 

 Veľkonočné prázdniny  

 

 Veľkonočné prázdniny  začínajú dňom 02.04.2015 -  štvrtok 

a končia dňom 07.04. 2015. - utorok 

Prevádzka materskej školy bude v tomto období fungovať obmedzene  podľa počtu prihlásených detí.  Prevádzka materskej školy  bude  realizovaná len  za podmienky ak bude 

prihlásených minimálne  20 detí.

 V prípade nižšieho záujmu bude pre deti zabezpečená náhradná materská  škola v Nitre . 

  Začiatok neobmedzenej prevádzky materskej školy začnína dňom 08.04. 2015 - streda.