PRÁZDNINY V ŠKOLSKOM ROKU 2013/2014

 

 

Prázdniny

Posledný deň

vyučovania pred

začiatkom prázdnin

Termín prázdnin

Začiatok vyučovania

po prázdninách

jesenné

 

29.10.2013

30.10.-1.11.2013

4.11.2013

vianočné

 

21.12.2013

23.12.2013-7.1.2014

8.1.2014

polročné

 

31.1.2014

3.2.2014

4.2.2014

jarné

 

21.2.2014

24.-28.2.2014

3.3.2014

veľkonočné

 

16.4.2014

17.-22.4.2014

23.4.2014

letné

 

27.6.2014

30.6.- 29.8.2014

2.9.2014