PRÁZDNINY V ŠKOLSKOM ROKU 2014/2015

 

 Jarné prázdniny. 

 

 Jarné prázdniny  začínajú dňom 02.03.2015 -  pondelok 

a končia dňom 06.03. 2015. - piatok 

Prevádzka materskej školy bude v tomto období fungovať obmedzene  podľa počtu prihlásených detí.  Prevádzka materskej školy  bude  realizovaná len  za podmienky ak bude 

prihlásených minimálne  20 detí.

 V prípade nižšieho záujmu bude pre deti zabezpečená náhradná materská  škola v Nitre . 

  Začiatok neobmedzenej prevádzky materskej školy začnína dňom 09.03. 2015 - pondelok.