VITAJTE NA NAŠEJ STRÁNKE !

PRAJEME KRÁSNY

ŠKOLSKÝ ROK 2017/2018!!!

 

 

 
               

 
 

                                     

                                                              

 

                                                                                               

Prevádzka v MŠ Topoľová 6, Nitra 

 v mesiaci  Júl 2018 

 

V mesiaci Júl 2018 bude MŠ  Topoľová 6,

 od 02.07. 2018 do 31.07. 2018 v  prevádzke pre deti  z MŠ Topoľová, MŠ Nábrežie Mládeže, MŠ Za  Humnami, MŠ Štiavnická a od 16.07.2018 do 31.07.2018 pre deti z  MŠ Okružná - Janíkovce.

Prevádzka MŠ Topoľová je od 6.30. do 16.30. hod. 

telefónny kontakt - materská škola  : 037/7333519, e-mail:mstopolova@smsnitra.sk

telefónny kontakt - zariadenie škol. stravovania: 037/7331140,e-mail: skolskajedalentopolova@post.sk

 

Rozdelenie detí do tried  podľa materských škôl:

 

Vchod č. 1

Tr. č. 1  Motýliková – deti z MŠ  Topoľová – prízemie.

Tr. č. 2 Lienková  - deti z MŠ Nábrežie mládeže - poschodie.  

Tr. č. 3 Slniečková – deti z MŠ Štiavnická - poschodie.

Vchod  č. 2

Tr. č. 4 Sovičková -  deti z MŠ  Ľ. Okánika - poschodie.

Tr. č–6 Kvetinková - deti z MŠ Štiavnická, 

 Ľ. Okánika  a Okružná-Janíkovce - prízemie.

Vchod č. 3

Tr. č.  5 Hríbiková -  deti z MŠ Topoľová a z MŠ Za  Humnami-prízemie.

 

Prosíme všetkých zákonných zástupcov detí, aby ozančili osobné veci detí tak, aby  osobné veci dieťaťa boli idintifikovateľné a spoznateľné pre dieťa aj personál materskej  školy.  

V prípade potreby sa informujte vo vchode č. 1.  prízemie, v triede č. 1  -  Motýliková, kde budú kmeňové učiteľky z MŠ Topoľová,  ktoré Vám poskytnú podrobnejšie informácie .