VITAJTE NA NAŠEJ STRÁNKE !

PRAJEME KRÁSNY

ŠKOLSKÝ ROK 2018/2019!!!

 

 

 
               

 
 

                                     

                                                              

 

                                                                                               

 Začiatok Prevádzky v MŠ Topoľová 6, Nitra 

 od septembra 2018

 

 

 Začiatok prevádzky našej  materskej školy začína dňom

 3.septembra 2018 - pondelok,  

 príchod detí do  materskej  školy od 6.30. - 8.00.hod.

Zakonní zástupcovia  detí, ktoré nastupujú do materskej  školy prvýkrát (novoprijaté deti),

budú  od 27. 8. do 31.8. 2018 telefonicky kontaktovaní triednymi učiteľkami, ktoré im podajú potrebné informácie k nástupu dieťaťa do  materskej školy. 

Rozdelenie  tried podľa  vchodov :

Vchod č. 1

Tr. č. 1  Motýliková  – prízemie.

Tr. č. 2 Lienková  -  poschodie.  

Tr. č. 3 Slniečková –  poschodie.

Vchod  č. 2

Tr. č. 4 Sovičková -   poschodie.

Tr. č–6 Kvetinková -   prízemie.

Vchod č. 3

Tr. č.  5 Hríbiková -  prízemie.

Prosíme všetkých zákonných zástupcov detí, aby ozančili osobné veci detí tak, aby  osobné veci dieťaťa boli idintifikovateľné a spoznateľné pre dieťa aj personál materskej  školy.  

 

Ďakujeme  za pochopenie.