VITAJTE NA NAŠEJ STRÁNKE !

PRAJEME KRÁSNY

ŠKOLSKÝ ROK 2018/2019!!!

 

 

 

 

                                  


 

 
 

                                     

                                                              

 

                                                                                               

        

                                                    

    OZNAM.

 Oznamujeme rodičom a zákonným zástupcom detí, že deti, ktoré sú prihlásené v letných mesiacoch do náhradných  materských škôl musia mať  platbu – šeky, -  doklady  o zaplatení za  školné a stravu  zaplatené do 15.6.2019 a to  aj  za  mesiac  júl aj za  mesiac  august 2019. Doklad o zaplatení školného a stravy za oba mesiace je potrebné do  15.6. 2019 odovzdať triednym učiteľkám.

 
 

Júl 2019

 Náhradná  materská škola v mesiaci  júl 2019  je   Materská škola Štiavnická 1, Nitra.

Prevádzka MŠ Štiavnická je od:6.30 do 17.00. hod.

telefónny  kontakt do  MŠ Štiavnická : 037/7331958

e- mail : msstiavnicka@smsnitra.sk 

 
 

August 2019

Náhradná  materská škola v mesiaci  august 2019 je  Materská  škola  Nábrežie  mládeže  7, Nitra. Prevádzka MŠ  Nábrežie mládeže  je  od :   6.30 do 16.30.hod.

telefónny kontakt do MŠ Nábrežie mládeže : 037/7331008

 e- mail : msnabrezie@smsnitra.sk