VITAJTE NA NAŠEJ STRÁNKE !

PRAJEME KRÁSNY

ŠKOLSKÝ ROK 2020/2021!!!

 

16.11.2020 

Nové vyhlásenie zákonného zástupcu  o bezinfekčnosti, platné od 16.11.2020 si môžete stiahnuť tu:vyhlásenie zákonného zástupcu od 16.11.docx (16076)

 

OZNAM 2.11.2020

 

 

OBNOVENÁ PREVÁDZKA MATERSKEJ ŠKOLY ZAČÍNA

DŇOM 3.11.2020 v UTOROK V ŠTANDARDNOM  REŽIME.

 

 

Na základe novej vyhlášky ÚVZ a uznesenia vlády Vám poskytujeme niekoľko odpovedí na otázky ohľadom výsledkov testov učiteľov či rodičov ako ich publikoval minister školstva.

Najprv jedna informácia: Ministerstvo školstva nerealizuje testovanie, neurčuje jeho podmienky, jeho organizáciu, podmienky domácej izolácie či povinnosti pri pozitívnom či negatívnom výsledku. Testovanie realizuje rezort obrany a jednotlivé špecifiká upravuje s rezortom zdravotníctva a s ÚVZ. Materská škola iba zabezpečuje dodržiavanie nariadení!

Tu sú hlavné dokumenty, z ktorých vychádzame:

Uznesenie vlády 693/2020: https://bit.ly/2GdiwUJ

Vyhláška ÚVZ číslo 15: https://bit.ly/37X4bqP

Vyhláška ÚVZ číslo 16: https://bit.ly/2HSqSlm

Základné princípy:

  • Pozitívny človek: Celá domácnosť ostáva v domácej izolácii 10 dní (rodič, dieťa, všetci bez výnimky, určuje to Vyhláška č. 15 ÚVZ)
  • Negatívny človek: Nosí pri sebe potvrdenie, ktoré sa požaduje pri vstupe do prevádzky (či už vstupuje ako zamestnanec alebo cudzí človek, Vyhláška č. 16 ÚVZ) - aj pri vstupe do materskej školy
  • Netestovaný človek: Podľa Vyhlášky č. 16 ÚVZ tento človek nebude bez negatívneho testu pustený do zariadenia (okrem žiaka a dospelej osoby s výnimkou). Ak ide o rodiča bez testu, odporúčame mu, aby dieťa nedával do MŠ Následne 12. novembra nastúpi do školy a tým sa zároveň dodrží lehota 10 dní

Čiže:

  • Ak má rodič pozitívny test, celá domácnosť musí ostať v domácej izolácii v zmysle Vyhlášky č. 15 ÚVZ
  • Ak má rodič negatívny test, môže byť vpustený do objektu školy
  • Ak rodič nebol na teste, nemôže vstúpiť do objektu školy. Rodičom je odporúčané nedávať dieťa do MŠ na dobu 10 kalendárnych dní.
  • Ak učiteľ (príp.nepedagogický zamestnanec) nebol na teste, nemôže vstúpiť do školy (Vyhláška č. 16 ÚVZ). Bližšie informácie sú danej vyhláške.

Tieto informácie nájdete aj na webe ministerstva: https://www.minedu.sk/usmernenie-k-opatreniam.../

V zmysle týchto nariadení môže (dokonca vyhláška to ukladá) riaditeľ školy, resp. ním poverená osoba žiadať všetky osoby, ktoré vstúpia do objektu MŠ, aby sa preukázali negatívnym výsledkom testu.

 

Nakoľko  6 a 9. 11. 2020 sú prázdniny potrebujeme pre potreby školskej jedálne zistiť počet

 detí ,ktoré budú počas prázdnin 6 a 9. 11.2020 navštevovať  materskú školu, preto Vás prosíme , aby ste to ráno pri odovzdávaní detí nahlásili p. učiteľkám či Vaše dieťa bude  navštevovať  materskú školu v čase prázdnin . V závislosti  od počtu prihlásených detí  bude materská škola v prevádzke , alebo bude mať prerušenú prevádzku, minimálny počet deti pre prevádzku je 15 prihlásených detí .

Zároveň Vás prosím o pochopenie, solidaritu. Nechceme byť objektom nikoho nevraživosti, my sme tu pre deti a rešpektujeme nariadenia a usmernenia súvisiace s COVID 19. Súčasná situácia je mimoriadne náročná na, informovanie, zastupovanie a celkovú organizáciu prevádzky materskej  školy, v tejto náročnej dobe je to  psychicky aj fyzicky vyčerpávajúce tak pre Vás  ako aj  pre  nás

Ďakujem za pochopenie a prajem pekný deň, riadireľka  materske  školy Mgr. Katarína  Benešová .

 

 

UPOZORNENIE

VSTUP DO AREÁLU ŠKOLY JE POVOLENÝ IBA OSOBÁM S PLATNÝM CERTIFIKÁTOM O NEGATÍVNOM VÝSLEDKU TESTU NA COVID-19

(OKREM POVOLENÝCH VÝNIMIEK),

v zmysle § 3 vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 16/2020, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k režimu vstupu osôb do priestorov prevádzok a priestorov zamestnávateľav súlade s § 1 ods. 1 a § 2 ods. 1 vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 16/2020, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k režimu vstupu osôb do priestorov prevádzok a priestorov zamestnávateľa (ďalej len „vyhláška“) z dôvodu ochrany života a zdravia v období od 2. novembra 2020 05:00 hod. do 9. novembra 2020 01:00 hod.

Ďakujeme za pochopenie a prajeme veľa zdravia a síl,  ... 

__________________________________
 
 
 
 

 

 
Milí rodičia !!!
Aj keď sa brány škôlok zavreli,musíme zostať "stáť pevne nohami na zemi",
aspoň takto na diaľku, Vám prispejeme pár nápadmi...
Viac námetov na prácu  s deťmi  doma nájdete aj  na facebookovej stránke Materská  škola Topoľová  6, Nitra  a facebookovom  profile súkromá  skupina  Materská  škola  Topoľová Nitra  
 
 
 
 
 
 
 
RTVS spúšťa reláciu " Školský klub-hodinka z triedy bez triedy"
 (18. marca na Dvojke, každý pracovný deň v čase 9.15 – 10.00 h, minimálne do 27. marca)
 
 
 
 
 
 

 

Mimaci-Detský vzdelávací portál

 

Rôzne aktivity pre deti

 

Zaujímavá, nielen botanická animácia(zvieratá,vesmír..)

 

Operácia AU-každá sobota RTVS-rodinný seriál o zdraví a medicíne

 

Európa.E.Ú-zábavné hry o Európe

 

Toy teacher-IKT hry v angličtine

 

Svetlo pod perinou-príbehy o osobnostiach(projekt: ukážme deťom vybrať si,čím chcú byť)

 

Pracovné listy-zvieratá

 

Veľká noc-pár tipov na tvorenie 

 

Kozmix-vzdelávací potál(aktivačný kód:skolazdomu)

 

Ako sme kedysi premietali rozprávky-"diafilm"

 

Hudba hrou-piesne pre deti a celú rodinu

 

Spievankovo teší deti veselými videami

 

Včielka-aplikácia-tréning čítania na PC a tablete

 

A TERAZ POZOR!!! V čase výziev aj niečo pre deti!!! Už medzinárodná výzva!!!

MAĽUJEME DÚHU-obrázok sa lepí na okná ako symbol,že sme doma a chceme poraziť koronu!!! 

 

Alfík-stránka pre Mš-kód-(UCIMESADOMA)

 

Logopedické riekanky na rozvoj reči

 

Námety o koronavíruse pre rodičov predškolákov 

 

Tvorbou rastiem ku hviezdam-tvorivé nápady

 

Online škôlka-námety 

 

Múdra mama-aktivity pre Ako naučiť deti strihať

 

ABC Internetová škôlka

 

Ako sa mení zápis do Zš a MŠ 

 

Polícia NR pomáha deťom a rodičom-vymaľuj obrázky,pošli,vyhraj

 

15-velkonocnych-pracovnych-listov

 
 
 
 
 

DRŽÍME VŠETKÝM PALCE !!!

 
POZDRAVUJEME VAŠE AJ  NAŠE  DETI, TEŠÍME SA NA TO, 
   KEĎ SA BUDEME  MÔCŤ  OPÄŤ  STRETNÚŤ ...