ŠKOLSKÝ ROK

 2017/2018

September

 

13.9.2017 Legiovlak-Motýliky

 

14.9.2017 Žonglér-Sovičky,Lienky

 

14.9.2017 Žonglér-Motýliky,Slniečka

 

14.9.2017 Žonglér Kvetinky, Hríbiky

 

26.9.2017 Plavecký výcvik

 

4.10.2017 Kúzelník-Sovičky, Lienky, Hríbiky

 

4.10.2017 Kúzelník Motýliky,Kvetinky,Slniečka

 

10.10.2017 Športujeme s rozprávkami - Hríbiky

 

10.10.2017 Párovské Háje-Motýliky

 

12.10.2017 Divadlo-Vlk a kozliatka

 

18.10.2017 Opekacka

 

Deň materských škôl-Motýliky

 

Deň materských škôl-Slniečka,Hríbiky,Lienky

 

Deň materských škôl-Sovičky

 

Deň materských škôl-Kvetinky

 

  Atlantis center-Motýliky,Hríbiky 

 

5.12.2017 Zdobenie vianočného stromčeka-Sovičky,Lienky

 

5.12.2017 Mikuláš v Mš

 

12.12.2017 Divadlo Ferdo Mravec, vianočného mestečko-motýliky

 

18.12.2017 Vianočné mestečko-Sovičky

 

18.1.2018 Sánkovačka-Sovičky

 

Sánkovačka-Hríbiky

 

Ako sme sa vo veľkej škole stravovali

 

6.2.2018 Planetárium

 

 Hríbiky-karneval

 

12.2.2018 Lienky-karneval

 

12.2.2018 Slniečka-karneval

 

 12.2.2018 Kvetinky-karneval 

 

12.02.2018 Motýliky-karneval

 

12.02.2018 Sovičky-karneval

 

12.2.2018 Návšteva školy-Hríbiky

 

13.2.2018 Návšteva školy-Motýliky,Lienky

 

 

 

 

 

 

ŠKOLSKÝ ROK

2016/2017

September
 

 

14.9.2016 Návšteva Svoradovej jaskyne-lienky,kvetinky

 

19.9.2016 Párovské Háje - Kvetinky

 

20.9.2016 Párovské Háje - Lienky

 

21.9.2016 Párovské Háje - Hríbiky

 

23.9.2016 Dopravné ihrisko-Motýliky

 

 5.10.2016 Kúzelník-Sovičky,Hríbiky,Kvetinky

 

5.10.2016 Kúzelník-Lienky, Motýliky,Slniečka

 

Návšteva divadla, výstavy - Kvetinky

 

7.10.2016 Šindolka-Lienky

 

7.10.2016 Šindolka-hríbiky

 

7.10.2016 Šindolka-Kvetinky

 

7.10.2016 Šindolka-Motýliky

 

14.10.2016 Malí Športovci-Kvetinky

 

19.10.2016 Vláčikom do Šurian-Motýliky

 

21.10.2016 Koncert-Sovičky,Kvetinky,Hríbiky,Slniečka

 

21.10.2016 Koncert Motýliky, Lienky

 

Jesenné tvorenie- Hríbiky

 

Plavecký výcvik

 

3.11.2016 Divadlo o "Veternom kráľovi"-Sovičky,Kvetinky,Hríbiky,Slniečka

 

3.11.2016 Divadlo o "Veternom kráľovi"-Lienky,Motýliky

 

4.11.2016 Deň materských škôl-motýliky,lienky,kvetinky

 

4.11.2016 Deň materských škôl-Sovičky

 

4.11.2016 Deň materských škôl-Hríbiky

 

6.12.2016 Mikuláš- Slniečka

 

6.12.2016 Mikuláš- Sovičky

 

6.12.2016 - Hríbiky

 

 6.12.2016 - Motýliky 

 

 6.12.2016 - Lienky 

 

6.12.2016 - Kvetinky

 

13.12.2016 Vianočné mestečko - Hríbiky

 

14.12. Vianočné mestečko - Kvetinky

 

13.2.2017 Párovské Háje- Motýliky

 

15.2.2017 Karneval Motýliky, Hríbiky

 

15.2.2017 Karneval Kvetinky

 

15.2.2017 Karneval Slniečka

 

15.2.2017 Karneval Sovičky, Lienky

 

6.3.2017 Krajská knižnica-Kvetinky

 

13.3.2017 Martinus-Lienky

 

 14.4.2017 Návšteva školy-Kvetinky 

 

15.3.2017 Pracovné činnosti-Motýliky

 

15.3.2017 Divadlo Janko Hraško-Lienky,Kvetinky

 

16.3.2017 Návšteva školy-Lienky,Hríbiky

 

22.3.2017 Martinus-Motýliky

 

24.3.2017 Divadlo "Prišla jar"-Motýliky,Slniečka,Sovičky

 

24.3.2017 Divadlo "Prišla jar"-Lienky,Kvetinky

 

26.4.2017 Lienky-Záhumníček skúma, báda

 

27.4.2017 Chceme zdravo žiť, cvičíme s radosťou

 

 3.5.2017 Hipológia-ukážka jazdnej polície

 

10.5.2017 Súťažíme so žabkou Bupi-motýliky

 

15.5.2017 Arborétum Mlyňany-Kvetinky

 

22.5.2017 Ako sme tvorili-Kvetinky

 

30.5.2017 Putujeme za ľudovou piesňou

 

1.6.2017 Bojná-Hríbiky, Lienky

 

1.6.2017 MDD

 

 2.6.2017 Kvetinky-Vedecký deň detí

 

 

6.6.2017 Deň otvorených dverí na FC-Hľadanie talentov-Hríbiky

 

8.6.2017 Evička nám ochorela-Hríbiky

 

13.6.2017 Zveropark-Motýliky

 

16.6.2017 O drakoch a princeznách-Sovičky, Slniečka, Hríbiky

 

16.6.2017 O drakoch a princeznách-Kvetinky, Motýliky, Lienky

 

Detská Olympiáda- Kvetinky

 

Exkurzia Topoľčianky- Kvetinky

 

21.7.2017 Slávnostný obed- predškoláci

 

21.7.2017 Opekačka

 

Nitriansky vláčik-Sovičky,Slniečka

 

Nitriansky vláčik-Motýliky,Lienky,Hríbiky