ŠKOLSKÝ ROK

2022/23

20.9.2022 Týždeň mobility-Motýliky,Slniečka

 

20.9.2022 Týždeň mobility-Sovičky

 

 23.9.2022 Plavecký výcvik 

 

5.10.2022 Turistická vychádzka na Nitriansky hrad-Sovičky

 

6.10.2022 Botanická záhrada-Slniečka

 

 6.10.2022 Dopravné ihrisko-Motýliky,Sovičky 

 

11.10.2022 Výstava drakov,jesenné tvorenie-Motýliky

 

 12.10.2022 Jesenné tvorenie,šarkaniáda-Sovičky 

 

12.10.2022 Šarkaniáda-Kvetinky

 

12.10.2022 Šarkaniáda-Slniečka

 

12.10.2022 Šarkaniáda-Hríbiky

 

12.10.2022 Opekačka

 

18.10.2022 Divadielko Herkules-Slniečka,Sovičky

 

19.10.2022 Divadielko Herkules-Motýliky

 

20.10.2022 Turistická vychádzka na Nitriansky hrad-Motýliky

 

24.10.2022 Vivárium-Sovičky

 

25.10.2022 Beseda s políciou Motýliky, Slniečka,Sovičky

 

3.11.2022 Exkurzia Cosmos Discovery-Motýliky

 

4.11.2022 Deň materských škôl-Sovičky

 

4.11.2022 Deň materských škôl-Motýliky

 

4.11.2022 Deň materských škôl-Lienky

 

10.11.2022 Žonglér-Sovičky

 

10.11.2022 Žonglér-Slniečka,Motýliky

 

 11.11.2022 Žonglér-Lienky

 

 

11.11.2022 Žonglér-Kvetinky

 

11.11.2022 Žonglér-Hríbiky 

 

12.11.2022 Brigáda s rodičmi-hrabanie lístia

 

21.11.2022 Akcia s políciou-Hríbiky

 

21.11.2022 Akcia s políciou-Kvetinky

 

 22.11.2022 Atlantis-Slniečka 

 

 25.11.2022 Atlantis-Sovičky 

 

1.12.2022 Zdobenie stromčeka-Motýliky

 

1.12.2022 Zdobenie stromčeka-Sovičky

 

5.12.2022 Mikuláš-Hríbiky

 

5.12.2022 Mikuláš-Lienky

 

5.12.2022 Mikuláš-Slniečka

 

5.12.2022 Mikuláš-Kvetinky

 

 5.12.2022 Mikuláš-Sovičky 

 

5.12.2022 Mikuláš-Motýliky

 

6.12.2022 Mikulášsky vláčik-Slniečka

 

6.12.2022 Vianočné mestečko-Kvetinky

 

6.12.2022 Mikulášsky vláčik-Lienky

 

9.12.2022 Mikulášsky vláčik-Kvetinky

 

9.12.2022 Mikulášsky vláčik-Sovičky

 

14.12.2022 Rozbaľovanie darčekov-Lienky

 

16.12.2022 Mikulášsky vláčik-Hríbiky

 

16.12.2022 Mikulášsky vláčik-Motýliky

 

24.1.2023 Pokusy-Slniečka

 

24.1.2023 Pokusy-Motýliky