ŠKOLSKÝ ROK

2018/19

 

7.9.2018 Botanická Záhrada-Sovičky

 

19.9.2018 Európsky týždeň mobility-Sovičky, Motýliky

 

27.9.2018 Návšteva Nitrianskeho hradu-Sovičky,Motýliky

 

27.9.2018 Botanická záhrada-Slniečka

 

3.10.2018 Kúzelník

 

4.10.2018 Tekvičková paráda-Kvetinky

 

9.10.2018 Dopravné ihrisko-Motýliky

 

9.10.2018 Dopravné ihrisko-Slniečka

 

10.10.2018 Deti Nitry Európskemu mestu športu-Slniečka

 

11.10.2018 Malí športovci-Motýliky

 

12.10.2018 Vláčik Hríbiky,Kvetinky,Lienky

 

15.10.2018 Atlantis-Sovičky

 

15.10.2018 Atlantis-Slniečka

 

5.11.2018 Deň materských škôl-Sovičky,Motýliky

 

5.11.2018 Deň materských škôl-Kvetinky

 

6.11.2018 Žonglér-Kvetinky

 

6.11.2018 Žonglér-Lienky,Hríbiky

 

6.11.2018 Párovské Háje-Slniečka

 

7.11.2018 Párovské háje-Sovičky

 

19.11.2018 Aby bolo lepšie deti počuť-Motýliky

 

22.11.2018 O Kvietkovanom dievčatku-Sovičky,Slniečka,Motýliky

 

22.11.2018 O Kvietkovanom dievčatku-Lienky,Hríbiky,Kvetinky

 

 27.11.2018 Hvezdáreň Žiar nad Hronom-Motýliky,Sovičky

 

4.12.20018 O troch zlatých hruškách-Sovičky,Slniečka,Motýliky

 

4.12.2018 Mikuláš-Sovičky

 

4.12.2018 Mikuláš-Lienky

 

4.12.2018 Mikuláš Hríbiky,Kvetinky

 

4.12.2018 Mikuláš Motýliky

 

4.12.2018 Mikuláš-Slniečka

 

10.12.Ochutnávka detských produktov Hipp bio a Hami

 

19.12.2018 Ako sme zdobili stromček na dvore

 

 19.12.2018 Vianočné mestečko Sovičky,Motýliky

 

21.12.2018 Sánkovačka-Slniečka

 

9.1.2019 Zimné radovánky-Kvetinky

 

9.1.2019 Sánkovačka-Sovičky,Motýliky

 

10.1.2019 Karneval Lienky,Hríbiky,Kvetinky

 

10.1.2019 Karneval, Sovičky, Motýliky, Slniečka

 

25.1.2019 Športový deň-zimné športy

 

14.2.2019 Detské múzeum,Remeslá-Motýliky

 

19.2.2019 Detské múzeum,Remeslá-Sovičky

 

6.3.2019 Návšteva ZŠ-Motýliky

 

7.3.2019 Návšteva ZŠ-Slniečka,Sovičky

 

18.3.2019 Včielkovo

 

2.4.2019 Krajská knižnica K.Kmeťka-Slniečka

 

4.4.2019 Krajská knižnica K.Kmeťka-Sovičky

 

11.4.2019 Divadlo K.Spišáka-Slniečka,Motýliky,Sovičky

 

17.4.2019 Jazdím,jazdíš,jazdíme-Kvetinky

 

24.4.2019 Kynológia-Slniečka,Sovičky,Kvetinky,Motýliky

 

Motýlia farma-Sovičky

 

Záhumníček skúma,báda-Slniečka

 

Plavecký výcvik

 

Zanášanie tabla-Slniečka

 

27.5.2019 Hvezdáreň-Sovičky

 

18.5.2019 Nitriansky vláčik-Lienky,Kvetinky,Hríbiky

 

18.5.2019 Nitriansky vláčik-Sovičky,Motýliky,Slniečka

 

31.5.2019 MDD-Lienky,Hríbiky,Motýlliky

 

 31.5.2019 MDD-Sovičky,Kvetinky,Slniečka

 

 31.5.2019 Skok do vedy na UKF-Motýliky

 

3-4.6.2019 Párovské háje-Motýliky

 

12.6.2019 Olympiáda-Slniečka

 

12.6.2019 Malkia park-Sovičky,Motýliky

 

17.6.2019 Bojná-Slniečka

 

19.6.2019 Slávnostný obed-predškoláci

 

19.6.2019 Koncoročná opekačka

 

20.6.2019 Bojná-Kvetinky

 

20.6.2019 Botanická záhrada-Motýliky,Lienky

 

25.6.2019 Koncoročná zmrzlina-Sovičky

 

 

  

  

 

                                                                                             ŠKOLSKÝ ROK

 2017/2018

 

13.9.2017 Legiovlak-Motýliky

 

14.9.2017 Žonglér-Sovičky,Lienky

 

14.9.2017 Žonglér-Motýliky,Slniečka

 

14.9.2017 Žonglér Kvetinky, Hríbiky

 

26.9.2017 Plavecký výcvik

 

4.10.2017 Kúzelník-Sovičky, Lienky, Hríbiky

 

4.10.2017 Kúzelník Motýliky,Kvetinky,Slniečka

 

10.10.2017 Športujeme s rozprávkami - Hríbiky

 

10.10.2017 Párovské Háje-Motýliky

 

12.10.2017 Divadlo-Vlk a kozliatka

 

18.10.2017 Opekacka

 

Deň materských škôl-Motýliky

 

Deň materských škôl-Slniečka,Hríbiky,Lienky

 

Deň materských škôl-Sovičky

 

Deň materských škôl-Kvetinky

 

  Atlantis center-Motýliky,Hríbiky 

 

5.12.2017 Zdobenie vianočného stromčeka-Sovičky,Lienky

 

5.12.2017 Mikuláš v Mš

 

12.12.2017 Divadlo Ferdo Mravec, vianočného mestečko-motýliky

 

18.12.2017 Vianočné mestečko-Sovičky

 

18.1.2018 Sánkovačka-Sovičky

 

Sánkovačka-Hríbiky

 

Ako sme sa vo veľkej škole stravovali

 

6.2.2018 Planetárium

 

 Hríbiky-karneval

 

12.2.2018 Lienky-karneval

 

12.2.2018 Slniečka-karneval

 

 12.2.2018 Kvetinky-karneval 

 

12.02.2018 Motýliky-karneval

 

12.02.2018 Sovičky-karneval

 

12.2.2018 Návšteva školy-Hríbiky

 

13.2.2018 Návšteva školy-Motýliky,Lienky

 

22.2.2018 Olympiáda-predškoláci

 

Športový deň-Slniečka

 

Športový deň-Kvetinky

 

Športový deň-Sovičky

 

23.2.2018 Divadlo Pani Zima

 

28.2.2018 Divadlo K.Spišáka Malý princ-Slniečka,Sovičky

 

19.3.2018 Martinus-Lienky

 

 21.3.2018 UKF Remeslá-Motýliky 

 

 Bežím, bežíš, bežíme- športové aktivity 

 

10.4.2018 Návšteva knižnice-Motýliky

 

 11.4.2018 Martinus-Sovičky 

 

11.4.2018 Skáčem,skáčeš,skáčeme-športové aktivity

 

 12.4.2018 Záhumníček báda-Motýliky

 

19.4.2018 "O Rozmaznanom Kráľovičovi"-Kvetinky,Lienky,Hríbiky

 

19.4.2018 "O Rozmaznanom Kráľovičovi"-Sovičky,Motýliky,Slniečka

 

23.4.2018 Hádžem,hádžeš,hádžeme-športové aktivity

 

 23.4.2018 CZ Párovské Háje-Sovičky 

 

Návšteva knižnice-Hríbiky

 

24.4.2018 CZ Párovkské Háje-Hríbiky

 

25.4.2018 Jazdím,jazdíš,jazdíme-Lienky

 

25.4.2018 CZ Párovské Háje- Slniečka

 

26.4.2018 CZ Párovské Háje-Lienky

 

Ako Motýliky máj stavali

 

2.5.2018 Planetárium

 

7.5.2018 Martinus-Slniečka

 

9.5.2018 Hipológia-ukážky jazdnej polície

 

 10.5.2018 Návšteva Tesca-Motýliky

 

 14.5.2018 Návšteva hvezdárne a zmrzliny-Lienky 

 

15.5.2018 Chceme zdravo žit, cvičíme s radosťou

 

16.5.2018 Vivárium-Motýliky

 

22.5.2018 Hrať sa a konštruovať-Hríbiky

 

22.5.2018 Bojná-Motýliky

 

23.5.2018 Svoradov prameň a jaskyňa-Sovičky,Lienky

 

24.5.2018 Zdravé zúbky-Sovičky

 

29.5.2018 Putujeme za ľudovou piesňou

 

Hvezdáreň-Slniečka

 

1.6.2018 Botanická záhrada-Sovičky

 

1.6.2018 MDD-Lienky,Kvetinky,Slniečka

 

 1.6.2018 Markíza-Motýliky ,Hríbiky

 

5.6.2018 Ako Hríbiky sadili

 

 5.6.2018 Evička nám ochorela-Lienky 

 

5.6.2018 Kvetinky na zmrzline

 

11.6.2018 Farma Hájske

 

12.6.2018 Olympijský deň-Hríbiky

 

14.6.2018 Bojná-Lienky,Hríbiky

 

19.6.2018 Slávnostný obed-predškoláci

 

19.6.2018 Koncoročná zmrzlina Sovičky,Hríbiky

 

20.6.2018 Nitriasky vláčik Sovičky,Slniečka,Motýliky

 

20.6.2018 Nitriansky vláčik Lienky,Hríbiky,Kvetinky

 

 

Opekačka

 

27.6.2018 Botanická záhrada-Kvetinky,Sovičky

 

 

 

 

 

 

 

ŠKOLSKÝ ROK

2016/2017

 

 

14.9.2016 Návšteva Svoradovej jaskyne-lienky,kvetinky

 

19.9.2016 Párovské Háje - Kvetinky

 

20.9.2016 Párovské Háje - Lienky

 

21.9.2016 Párovské Háje - Hríbiky

 

23.9.2016 Dopravné ihrisko-Motýliky

 

 5.10.2016 Kúzelník-Sovičky,Hríbiky,Kvetinky

 

5.10.2016 Kúzelník-Lienky, Motýliky,Slniečka

 

Návšteva divadla, výstavy - Kvetinky

 

7.10.2016 Šindolka-Lienky

 

7.10.2016 Šindolka-hríbiky

 

7.10.2016 Šindolka-Kvetinky

 

7.10.2016 Šindolka-Motýliky

 

14.10.2016 Malí Športovci-Kvetinky

 

19.10.2016 Vláčikom do Šurian-Motýliky

 

21.10.2016 Koncert-Sovičky,Kvetinky,Hríbiky,Slniečka

 

21.10.2016 Koncert Motýliky, Lienky

 

Jesenné tvorenie- Hríbiky

 

Plavecký výcvik

 

3.11.2016 Divadlo o "Veternom kráľovi"-Sovičky,Kvetinky,Hríbiky,Slniečka

 

3.11.2016 Divadlo o "Veternom kráľovi"-Lienky,Motýliky

 

4.11.2016 Deň materských škôl-motýliky,lienky,kvetinky

 

4.11.2016 Deň materských škôl-Sovičky

 

4.11.2016 Deň materských škôl-Hríbiky

 

6.12.2016 Mikuláš- Slniečka

 

6.12.2016 Mikuláš- Sovičky

 

6.12.2016 - Hríbiky

 

 6.12.2016 - Motýliky 

 

 6.12.2016 - Lienky 

 

6.12.2016 - Kvetinky

 

13.12.2016 Vianočné mestečko - Hríbiky

 

14.12. Vianočné mestečko - Kvetinky

 

13.2.2017 Párovské Háje- Motýliky

 

15.2.2017 Karneval Motýliky, Hríbiky

 

15.2.2017 Karneval Kvetinky

 

15.2.2017 Karneval Slniečka

 

15.2.2017 Karneval Sovičky, Lienky

 

6.3.2017 Krajská knižnica-Kvetinky

 

13.3.2017 Martinus-Lienky

 

 14.4.2017 Návšteva školy-Kvetinky 

 

15.3.2017 Pracovné činnosti-Motýliky

 

15.3.2017 Divadlo Janko Hraško-Lienky,Kvetinky

 

16.3.2017 Návšteva školy-Lienky,Hríbiky

 

22.3.2017 Martinus-Motýliky

 

24.3.2017 Divadlo "Prišla jar"-Motýliky,Slniečka,Sovičky

 

24.3.2017 Divadlo "Prišla jar"-Lienky,Kvetinky

 

26.4.2017 Lienky-Záhumníček skúma, báda

 

27.4.2017 Chceme zdravo žiť, cvičíme s radosťou

 

 3.5.2017 Hipológia-ukážka jazdnej polície

 

10.5.2017 Súťažíme so žabkou Bupi-motýliky

 

15.5.2017 Arborétum Mlyňany-Kvetinky

 

22.5.2017 Ako sme tvorili-Kvetinky

 

30.5.2017 Putujeme za ľudovou piesňou

 

1.6.2017 Bojná-Hríbiky, Lienky

 

1.6.2017 MDD

 

 2.6.2017 Kvetinky-Vedecký deň detí

 

 

6.6.2017 Deň otvorených dverí na FC-Hľadanie talentov-Hríbiky

 

8.6.2017 Evička nám ochorela-Hríbiky

 

13.6.2017 Zveropark-Motýliky

 

16.6.2017 O drakoch a princeznách-Sovičky, Slniečka, Hríbiky

 

16.6.2017 O drakoch a princeznách-Kvetinky, Motýliky, Lienky

 

Detská Olympiáda- Kvetinky

 

Exkurzia Topoľčianky- Kvetinky

 

21.6.2017 Slávnostný obed- predškoláci

 

21.6.2017 Opekačka