VÝKON ŠTÁTNEJ ŠKOLSKEJ INŠPEKCIE NA NAŠEJ MŠ

 

Predmet školskej inšpekcie

Zistiť stav a úroveň pedagogického riadenia, procesu a podmienok výchovy a vzdelávania v materskej škole

Zistenia a ich hodnotenie

 

Riadenie školy

Riadenie školy bolo na veľmi dobrej úrovni

 

Podmienky výchovy a vzdelávania

Podmienky výchovy a vzdelávania boli na veľmi dobrej úrovni

 

Stav a úroveň vyučovania a učenia sa detí

Stav a úroveň vyučovania a učenia sa detí boli na veľmi dobrej úrovni

 

Závery

Veľmi dobrý- výrazná prevaha pozitív, drobné formálne nedostatky, mimoriadna úroveň