O NAŠEJ MATERSKEJ ŠKOLE 

 

Môžete  nás nájsť v strede sídliska Chrenová.

Sme štátna materská škola, ktorej zriaďovateľom je Mesto Nitra.

                                 

Naša materská škola má šesť tried, v ktorých poskytujeme celodennú  výchovno-vzdelávaciu činnosť deťom od troch do šiestich rokov a deťom s odloženou školskou dochádzkou. Deti sa spravidla zaraďujú do tried podľa veku, s prihliadnutím na súrodenecké vzťahy. 

Výhodou  našej materskej školy je  rozľahlý dvor. Výsadba dvora, kde sú zastúpené ihličnany, listnaté stromy, ozdobné kríky, poskytuje celoročné využitie k názornému získavaniu poznatkov o prírode, získavať zručnosti v starostlivosti o životné prostredie, pozorovať zmeny v prírode a celoročne využívať dvor k športovým a relaxačným aktivitám.

 

 

 

Oboznamujeme deti s anglickým jazykom, organizujeme plavecký výcvik, školu v prírode, pobyt v CZ, rôzne výlety a exkurzie.