SPOLUPRÁCA

 

Spolupráca s rodinou a ZRŠ

 • denný kontakt s rodičmi, konzultácie o problémoch

 • spoločné stretnutie s pracovníčkou pedagogicko - psychologickej poradne a učiteľkami ZŠ 1-4

 • sprostredkovanie vyšetrenia v pedagogicko - psychologickej poradni

 • sprostredkovanie konzultácii o školskej zrelosti

 • posedenia s rodičmi pri rôznych príležitostiach spojené s programom, alebo športovou činnosťou

 • pomoc pri zabezpečovaní rôznych akcií

 • drobné opravy a brigády na školskom dvore

 • sponzorstvo

Členovia ZRŠ

 

Jana Vráblová

Zuzana Čanakyová

Branislav Gálik

 Lucia Schierová

Martina Holecová 

Veronika  Štefúnová 

 

 

 

Spolupráca s radou školy

 

 • oboznamovanie s aktivitami a zameraním školy

 • stretnutia podľa plánu školskej rady

Členovia rady školy

 

Meno a priezvisko

Funkcia

Zvolený /delegovaný/ za +

Viera Vavrová

predseda

pedagogických zamestnancov

Iveta Čaprnková

 

pedagogických zamestnancov

Jana  Šindlerová 

 

nepedagogických zamestnancov

  Jana Vráblová 

 

rodičov

 Zuzana Čanakyová 

 

rodičov

 Branislav Gálik

 

rodičov

Peter Košťál

 

Zriaďovateľa MZ

Ľubomír Moravčík 

 

zriaďovateľa VMČ

Mária Ottotová 

 

Zriaďovateľa VMČ

 

Spolupráca so ZŠ Topoľová

 

 • návštevy 1. ročníka

 • spoločné aktivity - tvorivé dielne, športové akcie

 

Spolupráca so SOCIA

 • hrajme sa spolu Socia

 • vnímanie postihnutých detí ako rovnocenných partnerov

 • pomoc pri adaptácii na školské prostredie pre telesne postihnuté deti

 • prizývanie na akcie školy

 • tvorivé dielne – práca s hlinou + vypaľovanie v peci

Súkromná jazyková škola " SLNIEČKO"