SPOLUPRÁCA

 

Spolupráca s rodinou a ZRŠ

 • denný kontakt s rodičmi, konzultácie o problémoch

 • spoločné stretnutie s pracovníčkou pedagogicko - psychologickej poradne a učiteľkami ZŠ 1-4

 • sprostredkovanie vyšetrenia v pedagogicko - psychologickej poradni

 • sprostredkovanie konzultácii o školskej zrelosti

 • posedenia s rodičmi pri rôznych príležitostiach spojené s programom, alebo športovou činnosťou

 • pomoc pri zabezpečovaní rôznych akcií

 • drobné opravy a brigády na školskom dvore

 • sponzorstvo

Členovia ZRŠ

Branislav Gálik za tr. č. 1

Lucia Haščáková  za tr. č. 2

Jana Vráblová  za  tr. č. 3

Veronika  Štefúnová  za tr. č. 4 

Monika  Čaplová  za tr. č. 5

Lucia Schierová za tr. č. 6

 

 

 

 

 

Spolupráca s radou školy

 

 • oboznamovanie s aktivitami a zameraním školy

 • stretnutia podľa plánu školskej rady

Členovia rady školy

 

Meno a priezvisko

Funkcia

Zvolený /delegovaný/ za +

Viera Vavrová

predseda

pedagogických zamestnancov

Iveta Čaprnková

 

pedagogických zamestnancov

Jana  Šindlerová 

 

nepedagogických zamestnancov

  Jana Vráblová 

 

rodičov

Monika Čaplová 

 

rodičov

 Branislav Gálik

 

rodičov

Peter Košťál

 

Zriaďovateľa 

Ľubomír Moravčík 

 

zriaďovateľa 

Mária Ottotová 

 

Zriaďovateľa 

 

Spolupráca so ZŠ Topoľová

 

 • návštevy 1. ročníka

 • spoločné aktivity - tvorivé dielne, športové akcie

 

Spolupráca so SOCIA

 • hrajme sa spolu Socia

 • vnímanie postihnutých detí ako rovnocenných partnerov

 • pomoc pri adaptácii na školské prostredie pre telesne postihnuté deti

 • prizývanie na akcie školy

 • tvorivé dielne – práca s hlinou + vypaľovanie v peci

Súkromná jazyková škola " SLNIEČKO"