USPORIADANIE DENNÝCH ČINNOSTÍ V NAŠEJ MATERSKEJ ŠKOLE

 

Organizačné usporiadanie denných činností v MŠ je zostavené tak, aby poskytoval priestor na pokojný, bezpečný a zmysluplný aktívny pobyt dieťaťa v materskej škole. Všetky organizačné formy denného poriadku sú  pedagogicky usmerňované kvalifikovanou učiteľkou predprimárneho vzdelávania.

 

Rozpis denných činností

6:30 - 8:00 hod.   príchod detí do MŠ  
    privítanie a hrové činnosti            
     Zdravotné  cvičenia
   

 Vzdelávacie aktivity

8:15 - 8:40 hod. 1. zmena  osobná hygiena
    desiata
8:40 - 9:00 hod.      2. zmena  osobná hygiena
    desiata
9:00 - 9.45 hod.  

  Vzdelávacie  aktivity 

    pobyt vonku
9.45:00 - 11:00 hod.          1. zmena  osobná hygiena

11.15.hod - 11.40.hod

  obed
11:45 - 12:15 hod.          2. zmena  osobná hygiena

11:45 - 12:15 hod. 

  obed
        1. zmena  osobná hygiena
12:15 - 14:00 hod.        1. zmena 

 odpoludňajší odpočinok 

12:15 - 12:30 hod.         2. zmena  osobná hygiena
12:30 - 14:15 hod.         2. zmena 

 Odpoludňajší odpočinok 

14:00 – 14:10 hod.          1. zmena  osobná hygiena
14:10 - 14:30 hod.          1. zmena  olovrant
14:30 - 14:45 hod.         2. zmena  osobná hygiena
14:30 - 14:45 hod.          2. zmena  olovrant
14:45 - 16:30 hod.    hry a hrové činnosti podľa výberu, záujmu a potrieb detí