USPORIADANIE DENNÝCH ČINNOSTÍ V NAŠEJ MATERSKEJ ŠKOLE

 

Organizačné usporiadanie denných činností v MŠ je zostavené tak, aby poskytoval priestor na pokojný, bezpečný a zmysluplný aktívny pobyt dieťaťa v materskej škole. Všetky organizačné formy denného poriadku sú po pedagogickej a psychologickej stránke rovnocenné, pedagogicky usmerňované kvalifikovanou učiteľkou predprimárneho vzdelávania.

 

Rozpis denných činností

6:30 - 8:00 hod.   príchod detí do MŠ  
    privítanie a hrové činnosti            
     Zdravotné a relaxačné cvičenie
   

 Vzdelávacie aktivity

8:10 - 8:30 hod. 1. zmena  osobná hygiena
    desiata
8:30 - 8:50 hod.      2. zmena  osobná hygiena
    desiata
8:50 - 9:30 hod.  

  Vzdelávacie  aktivity 

    pobyt vonku
11:10 - 11:40 hod.          1. zmena  osobná hygiena
    obed
11:45 - 12:15 hod.          2. zmena  osobná hygiena
    obed
11:45 - 12:00 hod.         1. zmena  osobná hygiena
12:00 - 14:00 hod.        1. zmena 

 odpoludňajší odpočinok 

12:15 - 12:30 hod.         2. zmena  osobná hygiena
12:30 - 14:15 hod.         2. zmena 

 Odpoludňajší odpočinok 

14:00 – 14:10 hod.          1. zmena  osobná hygiena
14:10 - 14:30 hod.          1. zmena  olovrant
14:30 - 14:45 hod.         2. zmena  osobná hygiena
14:30 - 14:45 hod.          2. zmena  olovrant
14:45 - 16:30 hod.    hry a hrové činnosti podľa výberu, záujmu a potrieb detí