ZAMESTNANCI MATERSKEJ ŠKOLY 

Riaditeľka školy 

Mgr. Katarína Benešová

 

Zástupkyňa školy  

učiteľka

Mgr. Oľga Žiaková 

TRIEDY

TRIEDNE UČITEĽKY

Trieda č. 1 Motýliková

Mgr. Katarína Benešová

 

 

Mgr. Oľga Žiaková

 

 

Ivana  Bajzíková 

Trieda č. 2 Lienková  
    Katarína Michalíková
    Mgr. Silvia Bezányiová
Trieda č. 3 Slniečková  
    Viera Vavrová
    Ingrida Lukáčová
Trieda č. 4 Sovičková  
    Nikoleta Fintová
   
Angelika  Vajzerová 

 
Trieda č. 5 Hríbiková  
    Iveta Čaprnková
    Ingrid Kadišová
Trieda č. 6 Kvetinková  
   

Bc. Ivana Vargová 

   

Lucia Stoláriková  

PREVÁDZKOVÍ ZAMESTNANCI

   
     Katarína Hudecová
   

Eva Ostrčilová

 

 

Aneta  Illéšová
Darina Lorinczová