ZAMESTNANCI MATERSKEJ ŠKOLY 

Riaditeľka školy 

Mgr. Katarína Benešová

Zástupkyňa školy  

Mgr. Oľga Žiaková

TRIEDY

TRIEDNE UČITEĽKY

Trieda č. 1 Motýliková  
    Mgr. Katarína Benešová
    Mgr. Oľga Žiaková
Trieda č. 2 Lienková  
    Katarína Michalíková
    Mgr. Silvia Bezányiová
Trieda č. 3 Slniečková  
    Viera Vavrová
    Ingrida Lukáčová
Trieda č. 4 Sovičková  
    Nikoleta Fintová
    Mgr.Katarína Miháliková -PN
Angelika  Vajzerová 


 
Trieda č. 5 Hríbiková  
    Iveta Čaprnková
    Ingrid Kadišová
Trieda č. 6 Kvetinková  
    Ivana Bajzíková
   

Lucia Stoláriková  

PREVÁDZKOVÍ ZAMESTNANCI

   
     Katarína Hudecová
    Danka Širková 
    Jana Šindlerová