Stravovanie  .

 Stravovanie v našej materskej škole zabezpečuje :  Školská  jedáleň Topoľová 8, ako súčasť ZŠ Topoľová  8, Nitra . Vedúca školskej jedálne je p. Helena   Lobodková . 

telefónny kontakt : 037/7331140 

 e - mail : skolskajedalentopolova@post.sk

 

-klikni na: týždenný jedálniček