OZ Topoľníček.

Milí rodičia  od 14.11.2018 máme vlastné  Občianske  združenie Topoľníček. V 

 roku 2020  po zaregistrovaní notárskou zápisnicou môžme prijímať samostatne podiel zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby 2% .

Link na OZ  Topoľníček v registri MV -SR : https://ives.minv.sk/rez/registre/pages/start.aspx?type=oz

o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osob2%  z dane 

Stanovy OZ  Topoľníček :Stanovy OZ Topoľníček .docx (33554)

 IČO  OZ  Topoľníček je:  52033601

Tlačivo na poukázanie daní VYHLÁSENIEo poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby

tu :

OZ Topoľníček 2022 (1) (1).pdf (207674)

IČO (prve štyri políčka prázdne  od piateho políčka sa píše číslo) 52033601

Obchodný  názov Topoľníček 

 

 

 

 

 

o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby

 

Ďakujeme všetkým, ktorí viete prispieť 2% na zlepšenie prostredia a výchovno  vzdelácacieho procesu v našej  materskej  škole .