Sovičková trieda č.4 

Mgr.Katarína Miháliková

     Nikoleta  Fintová