MOTÝLIKOVÁ TRIEDA : trieda č.1

 

   Mgr. Katarína Benešová - riaditeľka školy 

   Mgr. Oľga Žiaková         - zástupkyňa školy