SLNIEČKOVÁ TRIEDA : trieda č.3

 

   Viera Vavrová

   Ingrid Lukáčová